Kreative Trøndelag
Røros VGS > Tjenester > Rådgivning

Rådgivning

ÅRSHJUL FOR RÅDGIVING

August/september: besøksrunde rundt i klasser med nye elever for å fortelle hva rådgiver kan hjelpe med. Dette gjøres sammen med resten av det vi kaller Elevtjenesten, dvs PPT, OT, spesped-ansvarlig og helsesøster.

orientering om yrkes – og studieveiledningen på foreldremøte for VG1-elever

Medio september: møte med rådgiverne i gunnskolene i vårt rekrutteringsområde. Her legger vi en plan for skolebesøk, foreldremøter og hospitering

hybelkveld for alle hybelboere (med litt mat, orientering om ulike aktiviteter på Røros m.m.)

Oktober-november: skolebesøk fra alle 10 klasse-elever i området (de kommer gruppevis)

deltagelse på foreldremøter på grunnskolene

Desember: foredremøte/åpen skole for alle 10 klasse-elevene og foreldrene (+ andre intersserte). Her har vi kveldsskole, det vil si at alle våre elever og lærere er på skolen for å hjelpe til med formidlingen

Januar/februar: rådgiver er innom alle klasser for å hjelpe til med søking på VIGO, men har etter hvert overlatt mer og mer av dette til kontaktlærere

Februar/mars samtale med alle avgangselever fra studiespesialisrende og AFP om høyskole- og universitetssøking

besøk fra universitet/høyskoler, fra forsvaret, BI m.m.

noen nyttige linker for søkere til universitet/høyskole:

http://info.samordnaopptak.no/

http://www.bi.no/

for de som planlegger å søke universitet/høyskole utenlands:

http://www.ansa.no/

 

For de som planlegger å søke folkehøgskole:

http://www.folkehogskole.no/

 

Denne hjemmesiden kan være viktig for alle:

http://utdanning.no/

 

 


Utskriftsvennlig versjon