Kreative Trøndelag
Røros VGS > Om oss > Prosjekter

Prosjekter

Livsglede for Eldre

Programområdet helse og oppvekstfag samarbeider med stiftelsen Livsglede for eldre.

 Stiftelsen Livsglede for Eldre sin overordnede målsetting er å skape mer livsglede for eldre, pleietrengende mennesker gjennom fokus på livskvalitet og hva som gir mening for den enkelte.

Link: http://livsgledeforeldre.no/»

 

 

Programområdet bygg- og anleggsteknikk:

 PAL-prosjekt

 

Gjennom et prosjekt som har fått overskriften «Passivhus-aktiv læring» (PAL) står Røros kommune, Røros videregående skole, Husbanken, Sintef og nærinsliv bak. Prosjektet har som mål å bygge små boenheter for kommunen.

 

 

 

 

Røros vgs er en del av det nasjonale lektor2-programmet. Det går i korte trekk ut på at bedrifter involveres i undervisningen i realfag. Ved vår skole har vi samarbeidet med Infonett Røros i faget Teknologi og forskningslære (ToF). Elevene har fått lære om historisk og teknologisk utvikling av PC og Internett, og de har blant annet vært på omvisning i Infonetts serverrom. Elevene har gjennom dette opplegget fått et godt innblikk i bedriften Infonett og fått kunnskaper om temaet teknologisk utvikling.

  

Lenke til nærmere beskrivelse av opplegget :

http://www.lektor2.no/c1336838/uopplegg/vis.html?tid=2065754

 

 


Utskriftsvennlig versjon