Kreative Trøndelag
Røros VGS > Om oss > Internasjonalisering

Internasjonalisering

 

Besøk av lærlinger fra BASF-fabrikken i Tyskland 2018

uke 6 i 2018 hadde skolen besøk av 4 lærlinger fra bedriften BASF i Tyskland. BASF er verdens største kjemiske konsern med nesten 40 000 ansatte, de tar imot 1 000 lærlinger årlig. Rundt 20 av disse får komme til Norge, og 6 av dem til Trøndelag. De to første ukene var de i Hemne, og så to uker på Røros for 4 av dem. Da er de først en uke på Flokk, og så en uke på skolen, i hovedsak sammen med Ivan og Arvid. Dette er 5 året vi har besøk av tyske lærlinger.

Dette samarbeidet er toveis; det betyr at Røros vgs får sende 2 elever til et 4 ukers opphold på BASFs fabrikk i Ludwigshafen. I år er det Abdirahman fra transport og logistikk og Anne-Irene fra industriteknologi som får dra.

 

 

 

 

Yrkesfaglig fordypning i Belgia, England, Island og Tyskland

10 elever som går Vg2 yrkesfag ved Røros vgs og en lærling i Holtålen kommune skal i løpet av våren utplasseres i 3 uker i bedrifter i et annet land. 2 elever fra byggteknikk skal til Liege i Belgia, 3 elever/lærlinger i helsearbeiderfaget og barne- og ungdomsarbeiderfaget skal til London, 4 elever fra salg, service og sikkerhet skal til Island og en elev fra industriteknologi skal til Ludvigshafen.

Skolen søkte i 2015 om midler fra EU-programmet Erasmus+, og vi fikk innvilget reise og opphold for 10 elever/lærlinger. Det er første gangen Røros vgs har fått midler til dette, og skolen er svært fornøyd med at elever fra yrkesfagene skal få denne muligheten. Vi mener dette er et viktig bidrag i arbeidet med å rekruttere elever til yrkesfaglig utdanning, og til å motivere dem til å ta fagbrev.

Samarbeidet med Belgia og Tyskland er bilateralt, i løpet av vinteren/våren vil skolen få besøk av lærlinger fra Belgia som skal være delvis på skolen og delvis i tømrerbedrift, og lærlinger fra Tyskland som skal være delvis på SBSeating og delvis på skolen.

 

  

 

Utvekslingsprosjekt Røros - Tyskland

Utvekslingsprosjekt Røros-Tyskland

Røros videregående skole sammen med SBSeating har i to år deltatt i et utvekslingsprosjekt med verdens største kjemiske konsern, BASF i Ludvigshafen, Tyskland. Hvert år mottar skolen og bedriften 4 lærlinger fra det tyske konsernet, de er en uke på SBSeating og en uke på skolen. Senere i vinter sender vi to elever fra den videregående skolen til Tyskland der de skal være utplassert i 4 uker.

BASF har hatt et samarbeid med norske bedrifter og videregående skoler i flere år, men først i 2013 kom en avtale på plass som gjorde at Røros kom med i utvekslingsprosjektet. BASF har 33 000 ansatte på fabrikken i Ludvigshafen, derav 900 lærlinger i en rekke fag. Først og fremst er det kjemi- og prosessfag, men også mekaniske fag og transport- og logistikkfag er representert. I 2014 var det en lærling i logistikkfaget fra SBSeating som fikk turen til Tyskland, i år er det to elever, Peder Kristian Bientje Aasvold og Håkon Wigum Jamtvoll fraVG2 Industriteknologi som får reise.

 Bildet viser fra venstre: Kira Bauer, Sarah Büchert, Ramona Fattler, Martin Mottl fra Tyskland, Peder Kristian Bientie Aasvold. Håkon Wigum Jamtvoll var ikke til stede.

 

Guidance and Job Placement – et Lifelong Learning Project innenfor EU

Våren 2013 ble Røros vgs invitert til å delta I et prosjekt innenfor rammene av EU- Leonardo da Vinci-programmet. Invitasjonen kom fra Italia, og intensjonen med prosjektet er å sammenligne systemer for overgangen skole – arbeidsliv i noen land, samt å se på mulige forbedringer i systemene.  7 institusjoner/organisasjoner i like mange land ble invitert til å delta. Men bare 3 fikk søknaden godkjent. Disse er i tillegg til Røros vgs  Formation PME Liege-Huy-Waremme i Belgia og Śląska Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości i Polen. Den førstnevnte hjelper blant annet ungdommer med den nødvendige teoretiske opplæringen under læretida, men den polske organisasjonen bistår i hovedsak voksne med å finne arbeid eller skape sin egen arbeidsplass.

 

Siden initiativtakeren til prosjektet fra Italia ikke fikk sin søknad godkjent ble det Røros vgs som er koordinator for prosjektet. Vi har siden oppstarten høsten 2013 hatt tre møter, et på Røros, et i Liege, Belgia og et i Gliwice, Polen. Fra Røros vgs er det rådgiver Ståle Lund og faglærer Ivan Pasjkurov som deltar, i tillegg har vi fått med oss Tone Stensaas fra Tverrfaglig opplæringskontor i Fjellregionen.

Så langt har vi laget en beskrivelse om systemene for overgang skole – arbeidsliv i de tre landene og vi har gjennomført en spørreundersøkelse blant ca. 100 elever/lærlinger om hvordan de opplever overgangen, hvor godt de kjenner hjelpeapparatet og hvordan de opplever den hjelpen de får. Dette har også vært gjennomført i de to andre landene. På det siste møtet i Polen ble resultatet fra spørreskjemaene analysert.

Videre skal vi til høsten gjennomføre en ny undesøkelse blant «hjelperne» på skolen, i opplæringskontorene og blant mentorer i bedrifter med spørsmål hvordan de opplever overgangen og problemer knyttet til denne. Til slutt skal vi gjøre noen intervjuer som beskriver gode eksempler på en lykkelig overgang fra skole til arbeidsliv. Alt dette blir etter hvert presentert på en egen hjemmeside for prosjektet.

 

Tyskland. Les mer.  Tyskland

Elevutveksling Frankrike. Les mer.  Frankrike 


Utskriftsvennlig versjon