Kreative Trøndelag
Røros VGS > Om oss > Elevråd

Elevråd

 

 

ELEVRÅD

Elevrådet er et fellesorgan for alle skolens elever, og ivaretar elevenes interesser overfor ledelsen på skolen.

Rektor skal derfor drøfte saker som har med skoledrift å gjøre med styret i elevråd, og med tillitsvalgte for ansatte, før det fattes vedtak i den enkelte sak.

Elevråd skal blant annet arbeide for læringsmiljøet, arbeidsforholda og veldersinteressene til elevene. Svært typiske saker for elevråd er derfor velferd og arbeidsmiljø til elevene.

Rektor/leder for eledemokrati har møte med styret i elevrådet jevnlig. Disse møtene er satt opp på skolens møteplan. Dersom styret i elevråd eller elevråd ønsker det kan noen fra skolens ledelse være tilstede under behandling av enekeltsaker.

VALG AV TILLITSELEVER 

Når det velges tillitselever, er det vikig at det velges elever som kan ivareta medelevenes interesser.

Elevrådet består av tillitselever fra alle klasser/grupper

Klasser/grupper under 20 elever velger en tillitsvalgt og en varatillitsvalgt.

Klasser /grupper på mer enn 20 elever velger to tillitsvalgte og en varatillitsvalgt.

De tillitsvalgte møter fast i elevråd.

Valg av tillitsvalgte skal skje innen 10. september

Elevråd konstituerer seg selv og velger sitt eget styre, leder velges fra 1/1 et år til 1/1 neste år. Resten av styret velges for et skoleår. Styret har 5 faste medlemmer, leder - nestleder - sekretær, 2 styremedlemmer og 2 varamedlemmer.

Valg i elevrådet september 2017

 

ELEVRÅD 2017-2018

Tillitselever 2017/18

Klasse

Tillitselev

Vara

Kontaktlærer

1BAA

Iver Kolstad

Mikkel Mylius Kroken

Lars Tore Grytbakk

1DHA

Martyna Ewa Kamratowska

Ingrid Leistad Sandvik

Anita Nordbrekken

1HOA

Elisabeth Ruud

Sigve Morken Lange

Jenny Marie K Borgos

1STA

Kristine Feragen

Tobias Lohn

Runa Johaug

Gunn Elin L. Sirnes

Hild Mari Kvikne

1TIA

Eskild Engesvold Håpnes

Marius Martinsen Engan

Arnt Bekkos

2BYA

Olve Mortenssønn Galåen

Sondre Strømsnes

Vidar Støvne

2FRA

Ronja Dahlseng Østby

Gabriele Stankeviciute

Aina Engan Døhl

2BUA

Elise Eggan Sorken

Eli Rymoen

Grete Nessø

2HAA

Mathilde Sæthern

Marit Mølmann Riddervold

Lise A Reiten

2TLA

Martin Stenbro

Jørgen Langen

Arvid Svendsen

2STA

Solveig Prytz Godinez

Oskar Tørres Lindstad

Maren Magret Søtvik Høistad

Marte R Støvne

2STB

Birger Grytbakk Tronsaune

Sigmund Ryen Tøndel

 Ida Tamnes

Marianne Bakke 

2IKA

Mari  Morten Sandnes

Arne Markus Tømmerhoel

Ivan Pasjkurov

3PBA

Kristian Bremseth

Paula Brower

Eirin L Haugen

Terje Moan

3STA

Gunhild T. Blæsterdalen

Dennis Fremstad

Inga Konow

Marianne M Breigutu

3STB

Anna Ingeborg Tidemann

Oda Marie Holden Utne

 

Mattis Rønning

 

Elevrådsstyre:

Leder:   Oskar Tørres Lindstad 2STA

               

                Solveig Prytz Godinez 2STA

                Mathilde Sæthern 2HAA

                Sigve Morken Lange 1HOA

                Eli Rymoen 2BUA

                Kristine Herfjord Feragen 1STA

 

Skolemiljøutvalg:

                Martyna Ewa Kamratowska 1DHA

                Elisabeth Ruud, 1HOA

                Solveig Prytz Godinez 2STA

 

Skoleutvalg:

                Oskar Tørres Lindstad 2STA

                Paula Brouwer 3PBA

 

OD/IU-komite

                Ida Sundt 2STB

                Ida Tamnes 2STB

                Guri Engesvold Vårhus 2STB

                Kristine Herfjord Feragen 1STA

                Tobias Lohn 1STA

                Sigve Morken Lange 1HOA


Inger Halvorsen
Sist oppdatert: onsdag 31. januar 2007
Utskriftsvennlig versjon