Kreative Trøndelag
Røros VGS > For elever > Skoleskyss

Skoleskyss

 

Elever med folkeregistrert adresse i Trøndelag klikk her

Se også  www.atb.no/skoleskyss

Reiseplanlegger finner du her: www.atb.no

Elever fra Sør-Trøndelag

Ekstrakort Skole (busskort) skal benyttes for elever som har fått godkjent skoleskyss og venter på tilsendt nytt t:kort skole eller at dette blir oppdatert. Skolen kan sjekke om t:kort skole er oppdatert, og at det er riktig t:kort skole som benyttes. Ekstrakort Skole får du i Administrasjonen.

 

 

Elever med folkeregistrert adresse i Hedmark klikk her 

 

Skyss ved midlertidig sykdom/skade

Legeattest på skyss ved midlertidig sykdom/skade skal leveres skolen.

Elever som har midlertidig sykdom/skade, og som etter legeerklæring eller uttalelse fra behandlende psykolog/psykiater, har rett til gratis skyss uten hensyn til minsteavstand.

Erklæringen må inneholde en beskrivelse av skyssbehovet (buss, privat bil, drosje) relatert til sykdommen/skaden samt angi nødvendig skyssperiode. Legeerklæring/ sakkyndig uttalelse skal foreligge før skyss iverksettes. Mangelfull dokumentasjon på skyssbehovet kan føre til at skyss ikke iverksettes. Retten til skoleskyss gjelder til skolens ordinære start- og sluttider.

 

 

  

Søknad om skoleskyss ved undervisningsmessig utplassering for elever i Sør-Trøndelag og Hedmark
Søknadsskjema leveres til skolens kontor senest 1 uke før utplassering.

Klikk her for søknadsskjema

 

 

 

 

 


Jenny Langeng
Sist oppdatert: lørdag 31. mars 2007
Utskriftsvennlig versjon