Kreative Trøndelag
Røros VGS > For elever > Skoleskyss

Skoleskyss

 

Trøndelag: Søknadsportalen er åpen f.o.m. 18. mai!

 

Det er da mulig å søke skoleskyss for skoleåret 2018/19 og for inneværende skoleår. Se vår nettside for link til Søknadsportalen: https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/samferdsel/Skoleskyss/digital-soknadsportal/ .


Der ligger det også brukerveiledning: https://www.trondelagfylke.no/contentassets/0f9b39b793eb49b194d60795e2ad7d6e/brukerveiledning_soknadsportal.pdf

 

De som nå kan søke er elever som allerede har et avklart skoleløp og som vet de skal gå på videregående neste skoleår også, samt elever med varig medisinsk grunn. Når søknadsprosessen er fullført vil søker motta et automatisk vedtak innen 3 uker.

NB! Dersom du har problemer med å søke digitalt, ta kontakt med administrasjon på din skole, så kan de være behjelpelige.

 

For mer informasjon om skoleskyss, se på vår nettside:
https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/samferdsel/Skoleskyss/

 

 

Velkommen til å søke skoleskyss!

 

Hilsen oss på Samferdsel J

 

 

Elever med folkeregistrert adresse i Trøndelag klikk her

Se også  www.atb.no/skoleskyss

Reiseplanlegger finner du her: www.atb.no

Elever fra Sør-Trøndelag

Ekstrakort Skole (busskort) skal benyttes for elever som har fått godkjent skoleskyss og venter på tilsendt nytt t:kort skole eller at dette blir oppdatert. Skolen kan sjekke om t:kort skole er oppdatert, og at det er riktig t:kort skole som benyttes. Ekstrakort Skole får du i Administrasjonen.

 

 

Elever med folkeregistrert adresse i Hedmark klikk her 

 

Skyss ved midlertidig sykdom/skade

Legeattest på skyss ved midlertidig sykdom/skade skal leveres skolen.

Elever som har midlertidig sykdom/skade, og som etter legeerklæring eller uttalelse fra behandlende psykolog/psykiater, har rett til gratis skyss uten hensyn til minsteavstand.

Erklæringen må inneholde en beskrivelse av skyssbehovet (buss, privat bil, drosje) relatert til sykdommen/skaden samt angi nødvendig skyssperiode. Legeerklæring/ sakkyndig uttalelse skal foreligge før skyss iverksettes. Mangelfull dokumentasjon på skyssbehovet kan føre til at skyss ikke iverksettes. Retten til skoleskyss gjelder til skolens ordinære start- og sluttider.

 

 

  

Søknad om skoleskyss ved undervisningsmessig utplassering for elever i Sør-Trøndelag og Hedmark
Søknadsskjema leveres til skolens kontor senest 1 uke før utplassering.

Klikk her for søknadsskjema

 

 

 

 

 


Jenny Langeng
Sist oppdatert: lørdag 31. mars 2007
Utskriftsvennlig versjon