Kreative Trøndelag
Røros VGS > For elever > Skjemaer

Skjemaer

FRAVÆR

Har du vært borte fra skolen skal du så fort som mulig fylle ut egenmeldingsskjema til din kontaktlærer.

Egenmeldingsskjema for elever

 Iht  forskrift til Opplæringsloven § 3-47 kan elever etter søknad få fratrekk for fravær inntil 10 skoledager/ dokumentert fravær på kompetansebeviset/vitnemålet sitt. Det søkes på eget skjema ved skoleårets slutt. 

Klikk her for skjema "Søknad om redusert/dokumentert fravær" 

Dokumentert fravær. Forskrift til Opplætingsloven § 3-47. KLIKK HER

 

PERMISJON

Søknad om fri fra opplæring. Klikk her

Søknad om permisjon og reservasjon av skoleplass ved skoleår i utlandet Klikk her

 

UTVIDET RAMME (4 ÅR)

Søknad om utvidet ramme (4 år) på grunn av idrettsutøving Klikk her
 

 

FRITAK I FAG

Klikk her for skjema "Fritak i fag"

 

UTPLASSERING

Elever som må ha skyss til utplasseringsbedrift. Klikk her for skjema:

 

EKSAMEN

Elever som gjennomfører privatisteksamener. Klikk her

Søknad om særskilt tilrettelegging av eksamen. Klikk her

 

 

 FULLMAKT

Klikk her for FULLMAKT (Underskrift fra foreldre/foresatte som gir elev under 18 år fullmakt til å signere egenmelding og søknad om fritak fra undervisninga)


Utskriftsvennlig versjon