Kreative Trøndelag
Røros VGS > For elever > Forsøksordning med èn karakter i norsk

Forsøksordning med èn karakter i norsk

Forsøksordning med én karakter i norsk

Røros videregående skole er med i forsøksordningen om én karakter i underveisvurderingen i norsk for Vg1 og Vg2 i studieforberedende studieprogram.  t Vg1 og Vg2 er med i forsøket fram til 2019, da sluttrapporten fra evalueringen foreligger.

Forsøket er hjemlet i opplæringsloven § 1-4 og privatskoleloven § 2-5. Det er et tidsavgrenset pedagogisk forsøk som går over to år for elevene. Formålet er å få erfaring med og kunnskap om hvordan endringer i underveisvurderingen i norskfaget kan påvirke opplæringen.

Det er ingen endringer i hva elevene skal lære. Elevene skal fortsatt ha tre standpunktkarakterer på vitnemålet etter Vg3 som uttrykk for den fagkompetansen de har oppnådd etter de tre årene. Karakterene på Vg1 og Vg2 er underveisvurdering. Forsøket åpner for større lokal frihet til å organisere arbeidet med læreplanen slik skolen finner det formålstjenlig. Elevene får opplæring i alle kompetansemålene, men det kan variere i løpet av skoleåret hva som blir mest vektlagt.

Føring av karakterer og fagmerknad ved halvårsvurdering

Halvårsvurderingene for elever som er en del av forsøksordningen føres med én felles karakter.

Elevene får halvårsvurdering med en felles karakter for norsk hovedmål, sidemål og muntlig. Karakteren skal føres inn i rubrikken for norsk hovedmål, med «Deltatt» i rubrikkene for sidemål og muntlig.

For ytterligere informasjon om forsøket, se følgende link:

http://www.udir.no/Lareplaner/Forsok-og-pagaende-arbeid/Forsoksordning-med-en-eller-to-karakterer-i-norsk/

 


Utskriftsvennlig versjon