Kreative Trøndelag
Røros VGS > Fagtilbud > Teknikk og industriell produksjon

Teknikk og industriell produksjon

 

  

  • Ønsker du en jobb som er variert og utfordrende?                                
  • Ønsker du deg til en bransje som er i stadig utvikling?
  • Vil du bli en etterspurt arbeidskraft?
  • Er du teknisk interessert, liker biler, motor og maskiner av alle slag.
  • Liker å sveise, skru og reparere?
  • Da bør du velge denne studieretningen!

Du som velger programmet har praktisk sans, har godt håndlag og er nøyaktig. Du jobber både selvstendig og samarbeider med andre. Du er nysgjerrig og kreativ, egenskaper som kommer godt med når du velger denne retningen.
Programmet fører fram til yrker innen teknisk industri, skipsindustri, tekoindustri, bilindustri, kjemisk prosessindustri og oljeindustri. Helse, miljø og sikkerhet står sentralt. Med programmet kan du sikte mot over 60 sluttkompetanser (Yrker). Gå inn på www.vilbli.no og få oversikt over mulige yrkesvalg.

Røros og fjellregionen har mange bedrifter innenfor dette området. Vi har mekanisk industri, møbelindustri, trevareindustri, bilbedrifter, anleggsbedrifter m.m.
Behovet for faglært arbeidskraft er stort og det er gode muligheter til lærlingeplass og arbeid etter endt skolegang.

For mer informasjon kontakt:

Oddrun Skogåstrø, avdelingsleder Tlf. 74177592 E.mail:

 Arnt Bekkos, faglærer Tlf. 74177528 E-mail:

 Ståle Lund, rådgiver Tlf. 74177595 E-mail:


Utskriftsvennlig versjon