Kreative Trøndelag
Røros VGS > Fagtilbud > Helse- og oppvekstfag

Helse- og oppvekstfag

 

Du som velger helse- og oppvekstfag må bry deg om og ta hensyn til andre mennesker. Du bør ha gode kommunikative evner og evne til samhandling for å kunne arbeide med mennesker i alle livssituasjoner. I flere yrker kreves det politiattest.
Utdanningsprogrammet fører fram til yrker hvor egne holdninger , kunnskaper om helsefremmende arbeid , livsstilssykdommer, arbeidsmiljø og kulturforskjeller er viktig, og hvor det stilles krav til helhetlig tenkning og tverrfaglig samarbeid. En slik helhetlig tenkning skal gi elevene ei felles plattform for videre yrkesvalg.

Opplæringen innen helse- og oppvekstfag ved Røros videregående skole i dag.

Vi har Vg1 Helse og oppvekstfag og Vg2 Helsearbeiderfag. Vi har gode undervisningslokaler med bl.a øvingsrom for pleiefaglig arbeid og et godt utstyrt opplæringskjøkken.

Samarbeid med næringslivet. 
I faget yrkesfaglig fordypning (YFF) får elevene opplæring ute i næringslivet (gjelder både offentlig og privat sektor). På Vg1 er det 168 årstimer og på Vg2 er det 253 årstimer. 

For mer informasjon kontakt:

Avdelingsleder Oddrun Skogåstrø. tlf 74 17 75 92 E.post:

Eller skolens rådgiver:

Ståle Lund, tlf 74 17 75 95 E.post


Utskriftsvennlig versjon