Kreative Trøndelag
Røros VGS > Fagtilbud > Bygg- og anleggsteknikk

Bygg- og anleggsteknikk

Bygg og anlegg

Røros og fjellregionen har veldig mange arbeidsplasser som rekrutteres fra dette programområdet, bl.a. innenfor tømrer, rørlegger, murer, betong, stillas, ventilasjon, blikkenslager, maler, renholdsarbeider, trevare- og bygginnredningsfaget.

Det er svært gode muligheter til lærlingeplass og arbeid innenfor dette programområdet.

Du som velger bygg- og anleggsteknikk bør ha praktisk sans, være nøyaktig og ha godt håndlag. Du bør være selvstendig, men også kunne arbeide i team.

Opplæringen
foregår hovedsaklig med egne byggeoppdrag og i bedrift.Vi tilbyr tegning på DAK ( tegning på data) og planleggings- og dokumentasjonsarbeidet vil foregå på data.
Ungdomsbedrift kan være en aktuell arbeidsform.


Samarbeid med næringslivet
Røros videregående skole har et nært samarbeid med bedrifter og opplæringskontorer i regionen om opplæringen. Det er aktuelt at elevene får deler av sin opplæring ute i bedrifter både i programfaget (17 t/u) og yrkesfaglig fordypning (6 t/u).

Veien videre
For å bli fagutdannet innefor fagene bygg- og anleggsteknikk går du 2 år på skole og deretter 2 år som lærling i bedrift. Opplæringen avsluttes med en fag- eller svenneprøve. Som videreutdanning kan du blant annet velge Teknisk fagskole, høgskole og universitet.


Aktuelle VG2 og sluttkompetanser vil være:
Byggteknikk
- Tømrerfaget, Murerfaget, Betongfaget, Stillasbyggerfaget
Anleggsteknikk
- Fjellarbeidsfaget, Anleggsfaget, Anleggsmaskinførerfaget, Steinfaget
Klima, energi og miljø
- Rørleggerfaget, Ventilasjons- og blikkenslagerf., Taktekkerfaget, Feierfaget.
Treteknikk
- Trevare- og bygginnredningsfaget, Trelastfaget, Limtreproduksjonsfaget.
Overflateteknikk
- Malerfaget, Industrimalerfaget, Renholdsoperatørfaget.

Mer informasjon om mulighetene og sluttkompetanser finner du ved å gå inn på lenken:
www.vilbli.no

Velkommen til en spennende utdanning på Røros videregående skole.

For mer informasjon kontakt:


Oddrun Skogåstrø, avdelingsleder Tlf. 74177592 E.mail:

Vidar Støvne, faglærer Tlf. 74177606 E-mail:
Ståle Lund, rådgiver Tlf. 74177595 E-mail:
Elevtjenesten Tlf. 74177579


Utskriftsvennlig versjon