Kreative Trøndelag
Røros VGS > Fagtilbud > Alternativ opplæring AO

Alternativ opplæring AO

 

Alternativ Opplæring

 

 

Alternativ Opplæring ved skolen vår er en egen base organisert med sikte på å gi opplæring tilpasset elever med behov for annen opplæring enn skolens øvrige programområder kan gi. På denne basen har elever med individuelle opplæringsplaner, som krever alternativ opplæring, sin tilhørighet.

Med alternativ opplæring mener vi opplæring der alt ikke kan gjennomføres innenfor de programområder skolen har, men med andre metoder og arenaer der læring bedre kan skje. Det er ofte slik at elever har planer der vi driver opplæring på områder som beskrives bare i Læreplanens generelle del. Det vil si allmenndanning, sjølhjelpsferdigheter og samspillsferdigheter som er viktig for alle, men som her er valgt spesielt.

Ofte er det funksjonshemminger eller omfattende lærevansker som gjør at vi må legge tilrette opplæringa annerledes. Alltid er det slik at hver enkelt har en opplæringsplan som er laga spesielt for å bedre mulighetene til denne eleven. Det individuelle fokuset er absolutt, fordi behova for opplæring er veldig forskjellig fra person til person.

Opplæringa kan derfor også foregå på andre arenaer enn vanlig. Det viser seg ofte svært effektivt å drive læringsarbeid der ferdighetene og kunnskapen seinere skal brukes. Et eksempel er trafikken.

 

Veien videre, etter avslutta videregående opplæring, blir også svært viktig for oss å arbeide med. Flere av elevene er ikke ferdig med sine opplæringer når videregående skole er ferdig. Disse vil ha behov for opplæring og utvikling i flere år etterpå. Således er NAV en viktig samarbeidspart sammen med foresatte, hjemkommune og ulike utredningstjenester for å sikre videre opplæring og arbeid for eleven.

 

Alternativ Opplæring har personell med ulik kompetanse for å sikre mangfoll og mye kompetanse.

Alternativ Opplæring har verdsatte rollar, respekt, likeverd, helhet og inkludering som hovedmål

Alternativ Opplæring legg stor vekt på opplevelser i opplæringa vår. Gode opplevelser gir god livserfaring

GRUNNTANKAR (Se power point, klikk her)

 

Lise Bekkos, 74 17 75 79

  

 

 

 


Utskriftsvennlig versjon